Polityka prywatności

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony entertel.pl.

2. Właścicielem entertel.pl i jednocześnie administratorem danych jest firma Entertel s.c. Radosław Gencza, Krzysztof Żółtowski, ul. Szosa Chełmińska 140D, 87-100 Toruń, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, NIP: 9562151418, REGON: 340050575, zwana dalej Entertel s.c.

3. Entertel s.c. dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających stronę oraz znajdujący się w jej domenie sklep.

§ 1 Jak zbieramy dane?

1. Entertel s.c. zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.

2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

a) rejestracji konta w sklepie internetowym;
b) składania zamówienia w sklepie internetowym.

3. W przypadku rejestracji konta w sklepie internetowym, Klient podaje:

a) adres e-mail;
b) dane adresowe:

a. kod pocztowy i miejscowość;
b. kraj (państwo);
c. ulica wraz z numerem domu/mieszkania;
d. województwo.

c) imię i nazwisko;
d) numer telefonu.

4. Podczas rejestracji konta w sklepie internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta.

5. W przypadku składania zamówienia w sklepie internetowym Klient podaje następujące dane:

a) adres e-mail;
b) dane adresowe:

a. kod pocztowy i miejscowość;
b. kraj (państwo);
c. ulica wraz z numerem domu/mieszkania;
d. województwo.

c) imię i nazwisko;
d) numer telefonu.

6. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:

a) firmę Przedsiębiorcy;
b) numer NIP.

7. Podczas korzystania z treści znajdujących się na stronie entertel.pl mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

8. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym sklepie internetowym.

§ 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?

1. W przypadku dokonania rejestracji konta w sklepie internetowym dane Klientów wykorzystywane są w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem.

2. W przypadku dokonania zakupu w sklepie internetowym, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:

a) firmie kurierskiej;
b) firmie InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadczącej usługi dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomaty);
c) Poczcie Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie.

3. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system DotPay, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności firmie Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255

4. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania sklepu internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania sklepem internetowym.

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP

1. Strona entertel.pl używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez stronę na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej sklep internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Entertel s.c. produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających sklep internetowy. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w sklepie internetowym.

2. Entertel.pl wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

3. Entertel.pl wykorzystuje cookies własne w celu:

a) uwierzytelniania Klienta w sklepie internetowym i zapewnienia sesji Klienta w sklepie internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie sklepu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze strony internetowej sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

4. Entertel.pl wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

a) prezentowania na stronach informacyjnych sklepu, mapy wskazującej lokalizację biura Entertel, za pomocą serwisu internetowego www.openstreetmap.org (administrator cookies zewnętrznego: OpenStreetMap Foundation);
b) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów sklepu internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze sklepu internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

6.Pełną kontrolę nad ciasteczkami zapewnia przeglądarka:

Jeżeli używasz przeglądarki Google Chrome, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
Jeżeli używasz przeglądarki Microsoft Internet Explorer, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
Jeżeli używasz przeglądarki Mozilla Firefox, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
Jeżeli używasz przeglądarki Opera, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
Jeżeli używasz przeglądarki Safari, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.

7. Entertel.pl może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej sklep internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Entertel.pl przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu sklepu internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści sklepu internetowego.

8. Strona entertel.pl zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Entertel s.c. nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 4 Dostęp do danych i zabezpieczenia

1. Dane osobowe zbierane przez Entertel s.c. za pośrednictwem strony entertel.pl są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922).

2. Dostęp do danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem strony entertel.pl mają jedynie uprawnieni pracownicy Entertel s.c.

3. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta. Lista podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim wskazana jest w paragrafie: „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”.

4. Entertel zapewnia Klientom, którzy posiadają konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych osobowych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. Dostęp i modyfikacja danych osobowych możliwe są po zalogowaniu do konta w sklepie internetowym.

5. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. Entertel s.c. może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w sklepie internetowym regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia przez Entertel s.c. roszczeń od danego Klienta.

6. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w sklepie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu sklep umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Strona entertel.pl nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w sklepie. Nowe hasło zostanie automatycznie wysłane na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta.

7. Entertel.pl nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

§ 5 Zmiany Polityki Prywatności

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Entertel s.c. poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.

2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: sklep@entertel.pl

3. Data ostatniej modyfikacji: 12.11.2018 r.